2 ton tabung api horizontal berbahan bakar steam ketel

2 ton tabung api horizontal berbahan bakar steam ketel